CĂN HỘ 1PN

DT: 42.0 m2 ( 39.0m2 )

 • PHÒNG KHÁCH6.6 m2
 • BẾP + PHÒNG ĂN12.8 m2
 • PHÒNG LÀM VIỆC 3.5 m2
 • PHÒNG NGỦ8.8 m2
 • NHÀ VỆ SINH3.2 m2
 • LÔ GIA2.8 m2

CĂN HỘ 1PN

DT: 55.4 m2 ( 50.9m2 )

 • PHÒNG KHÁCH6.9 m2
 • BẾP + PHÒNG ĂN19.0 m2
 • PHÒNG LÀM VIỆC5.0 m2
 • PHÒNG NGỦ12.8 m2
 • NHÀ VỆ SINH3.3 m2
 • LÔ GIA3.1 m2

CĂN HỘ 1PN

DT:46.1 m2 ( 42.3 m2 )

 • PHÒNG KHÁCH7.0 m2
 • BẾP + PHÒNG ĂN10.5 m2
 • PHÒNG LÀM VIỆC6.5 m2
 • PHÒNG NGỦ10.9 m2
 • NHÀ VỆ SINH3.2 m2
 • LÔ GIA2.8 m2

CĂN HỘ 1PN

DT: 45.8 m2 ( 41.5 m2 )

 • PHÒNG KHÁCH6.3 m2
 • BẾP + PHÒNG ĂN13.1 m2
 • PHÒNG LÀM VIỆC 3.4 m2
 • PHÒNG NGỦ11.5 m2
 • NHÀ VỆ SINH3.2 m2
 • LÔ GIA3.1 m2